2017-08-24

Samordning ska göra statlig it-drift säkrare

Regeringen kommer imorgon att fatta beslut om att ge Försäkringskassan i uppdrag att erbjuda och stödja en säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen. Uppdraget syftar till att långsiktigt höja it-säkerheten på svenska myndigheter och löper fram till och med 2020, då insatsen ska utvärderas och permanenta former fastslås.
– Samordnad statlig it-drift är en förutsättning för en modern, effektiv och digitaliserad statsförvaltning. Det finns många bra privata leverantörer men det finns verksamhet som inte lämpar sig för privat it-drift. Vi måste därför bli bättre på att använda den kunskap som finns inom staten, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Försäkringskassan ligger redan i framkant när det gäller it-utveckling inom staten. Uppdraget kommer ge myndigheten bättre möjligheter att fortsatt höja sin kompetensnivå och vara ett nav i den digitala utvecklingen av svenska myndigheter, säger socialminister Annika Strandhäll.

Försäkringskassan har enligt regeringen under många år byggt upp både säkra interna it-system och tillgängliggjort ett brett utbud av e-tjänster mot medborgare och företag. Detta i kombination med myndighetens storlek gör dem bäst lämpade av de statliga myndigheterna att sköta samordningen av statens it-drift. Redan i dag har myndigheten ett nära samarbete kring it-lösningar med Pensionsmyndigheten.

Statens servicecenter pekade i en utredning 2016 på bristen av statliga samordnade alternativ för att öka säkerhet och resurseffektivitet i statlig drift (Fi2016/00274/SFö) och genom detta uppdrag påbörjas uppbyggnaden av denna förmåga. Försäkringskassan har bra förutsättningar att på kort sikt kunna realisera regeringens ambitioner om att erbjuda säker it-drift för högre säkerhetsklassad information.

Uppdraget är en del av det åtgärdspaket som regeringen har arbetat med sedan 2014 för att öka säkerheten i it-driften. I juni 2016 fattade regeringen beslut om en ny nationell informations- och cybersäkerhetsstrategi och i juli 2017 fattade regeringen även beslut om att Post- och telestyrelsen ska ta fram en förvaltningsmodell inriktad mot säkra it-utrymmen för särskilt säkerhetskritisk verksamhet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan