2016-11-10

Säkerhetsrisker förknippade med polisens operativsystem

Många av polisens datorer inom Region Mitt använder det förlegade operativsystemet Windows XP.
– Det byggdes på en tid då dagens säkerhetshot inte fanns, och man skickar inte längre ut säkerhetsuppdateringar till det operativsystemet, säger Marcus Murray som arbetar som IT-säkerhetsexpert och är specialiserad på just Windows, till SVT Nyheter.
Enligt SVT Nyheter finns det inom Polisens region Mitt ett flertal datorer som inte har säkerhetsuppdaterats de senaste åren. 51 polisdatorer i regionen har Windows XP som operativsystem. Några av dessa ska enligt uppgift användas för att hantera känslig information som personuppgifter på offer, vittnen och misstänkta.

– Jag skulle säga att det idag är en nödvändighet att uppgradera från Windows XP till en modern plattform om man interagerar med omvärlden, säger Marcus Murray.

Hur många av Polisens XP-datorer som är uppkopplade till det interna nätverket eller mot internet, i och med att Polisens IT-avdelning inte vill ställa upp på intervju. I ett mail skriver de istället:

"Vi har ett fåtal applikationer som har ett beroende till hårdvara och mjukvara som kräver ett äldre operativsystem. Polismyndigheten kommenterar inte säkerhetsfrågor i detalj, men vi har ett systematiskt IT-säkerhetsarbete som kontinuerligt minimerar säkerhetsrisker".


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan