2020-06-25

Säkerhetsmässan SKYDD 2020 ställs in

Annika Linderoth, Stockholmsmässans projektledare för Skydd.

Stockholmsmässan har beslutat att ställa in höstens stora säkerhetsevent Skydd, som skulle ha ägt rum den 20 - 23 oktober. När eventet kommer arrangeras igen är ännu oklart.

Beslutet att blåsa av Skydd har Stockholm fattat i dialog med utställare, besökare, medarrangörer och partners.

– Vår förhoppning har i det längsta varit att kunna genomföra Skydd 2020 enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det, säger Annika Linderoth, projektledare för Skydd.

Prioriterad säkerhet
Med tanke på den osäkerhet som råder i omvärlden med anledning av covid-19 och dess effekter, och med tanke på att myndigheternas restriktioner för möten ännu inte ändrats, så kommer Skydd inte att äga rum under 2020 utan tvingas att flyttas framåt i tiden. 

– Våra utställares och besökares säkerhet är vår högsta prioritet. Vi vill ge mässan bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföras längre fram och nu arbetar Stockholmsmässan intensivt för att hitta ett datum för att genomföra en stark mässa, säger Annika Linderoth som framhåller att det är många faktorer som spelar in när det gäller att hitta ett nytt datum för Nordens största säkerhetsevent.

– Vi måste ta hänsyn till att mässkalendrar nationellt och i omvärlden som kastats runt och vi arbetar för fullt med en lösning, kommenterar hon vidare.

Ny tidpunkt meddelas senare
Stockholmsmässan har tidigare i ett mejl  till utställare och samarbetspartners gått ut med informationen att man under sommaren, och senast den 20 augusti, ska fatta beslut om huruvida genomförandet av Skydd 2020 skulle bli av eller inte. Idag kom beskedet. Dock avvaktar arrangören med besked om när Skydd ska arrangeras nästa gång.

– Det handlar om över 250 utställare och runt 10.000 besökare, som behöver planeras om. Till det all logistik kring boende, transporter, mat, dryck och utrustning för alla dessa människor. Det är många aktörer som påverkas och vi ska göra vårt yttersta för att hitta bästa möjliga tid för att genomföra ett starkt och säkert Skydd, säger Annika Linderoth som utlovar att Stockholmsmässan så snart som möjligt återkommer med besked om ett nytt datum för genomförandet av Skydd.

Väntat besked
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer bestå även i oktober. Mot den bakgrunden och det faktum att Skydd-eventet kräver omfattande förberedelser för såväl utställare som samarbetspartners, så är det ett klokt och ansvarsfullt beslut som Stockholmsmässan fattat, säger Lennart Alexandrie, VD för AR Media International som ansvarar för försäljningen av montrar till säkerhetsdelen och tillika är en partner när det gäller seminarieprogram och marknadsföring.

Fulltecknad mässkalender försvårar 2021
Att Stockholmsmässan inte redan nu går ut med ett nytt datum för Skydd tycker Lennart Alexandrie är fullt förståeligt.

– Att hitta en lämplig tid i en mässkalender som redan är väldigt fulltecknad på grund av alla mässor som redan flyttats fram till 2021 är ingen lätt sak, då det naturligtvis också finns event som är planerade sedan lång tid tillbaka. Det är generellt sätt en extremt tajt mässkalender 2021 med tanke på alla flyttade event. När det gäller Sverige och säkerhetsevent arrangeras exempelvis Sectech nästa höst (27 - 28 oktober, reds anm.), kommenterar Lennart Alexandrie vidare.

– Men jag är övertygad om att Stockholmsmässan inom en inte allt för avlägsen framtid hittar en lämplig tid för Skydd så att redan påbörjade förberedelser kan fortsätta och så att vi kan se fram mot ännu en stor manifestation för ett säkrare och tryggare samhälle där beställare och leverantörer från hela Norden kan mötas. För där har Skydd en viktig roll att fylla, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan