2018-07-09

Så ser riksdagspartierna på otryggheten i samhället

Riksdagspartierna fick svara på frågan: "Många människor är mer oroliga för brott än vad det behöver vara givet den faktiska brottsligheten. Är det ett problem och vad kan man i så fall göra åt det?" Bild: Creative commons

En ny undersökning visar hur riksdagspartierna ser på otryggheten i samhället och vad som kan göras åt den.

I senaste numret av Tryggare Samhälle (tillgänglig gratis som e-tidning) har riksdagspartierna svarat på ett antal frågor om hur de vill minska brottsligheten och öka tryggheten. En av frågorna rör hur man ska se på den ökade otryggheten i Sverige.

Nedan redovisas partiernas svar på följande fråga: "Många människor är mer oroliga för brott än vad det behöver vara givet den faktiska brottsligheten. Är det ett problem och vad kan man i så fall göra åt det?"

Socialdemokraterna:
Ingen ska behöva vara orolig för brott. Vi vill öka antalet poliser, kombinerat med ett brett brottsförebyggande arbete med bättre skolor och insatser av socialtjänsten.

Miljöpartiet:
Otrygghet är ett problem i sig. I det nationella brottsförebyggande programmet lade vi fram en rad åtgärder för trygghetsskapande arbete.

Vänsterpartiet:
Ja, det kan bli ett problem. Vi har ett samtalsklimat där partier och medier skriker högt om brottslighet och kriminalitet trots att brottsligheten minskat och tryggheten ökat.

Moderaterna:
Oron för att utsättas för brott befinner sig på rekordnivåer och det är ett problem.

Centerpartiet:
Förtroendet för polisen måste bli bättre. Lokalt närvarande polis och ett fungerande rättsväsende behövs för att öka förtroendet för rättssamhället.

Liberalerna:
Liberalerna öronmärker statsbidrag för minst 2 000 kommunala trygghetsvakter för lugn och ordning.

Kristdemokraterna:
Vi måste vända utvecklingen för det som föder oro: Den växande grova kriminaliteten samt att både utsattheten för brott och antalet anmälda brott ökar.

Sverigedemokraterna:
Människors oro bygger på att brottsligheten blivit grövre och mer hänsynslös. Problemet är inte människors oro, problemet är brotten på vilka människor reagerar på.

Läs partiernas svar på övriga frågor här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng