2016-09-26

Så ser IT-beslutsfattarna på hoten från cyberkriminella

Endast en femtedel av IT-beslutsfattare i stora multinationella företag är övertygade om att deras organisation är helt förberedd för hotet från cyberkriminella. Enligt ny forskning från BT och KMPG känner de allra flesta företag sig begränsade av regleringar och resurser samt känner ett beroende från utomstående företag när de hanterar attacker.
Rapporten ‘Taking the Offensive – Working together to disrupt digital crime’ konstaterar att samtidigt som 94 procent av IT-beslutsfattare är medvetna om att nätkriminella utpressar och mutar anställda för att få tillgång till företaget, medger ungefär hälften (47 procent) att de inte har en strategi för att förhindra det.

– Det är dags att tänka annorlunda om cyberrisk – sluta prata om simpla hackare - och förstå att våra företag blir måltavlor för hänsynslösa kriminella entreprenörer med affärsplaner och omfattande resurser – med avsikt att utföra bedrägeri, utpressning eller stöld av dyrt förvärvade företagshemligheter, säger Paul Taylor, UK chef för Cyber Security, KPMG.

I rapporten konstateras också att 97 procent av de tillfrågade har upplevt en cyberattack och hälften av dem rapporterar en ökning under de senaste två åren. Det konstateras också att företag i större utsträckning har börjat utse Chief Digital Risk Officers (CDROs) som kombinerar digital kompetens med hög nivå av ledarförmåga. 26 procent av de tillfrågade bekräftar att en CDRO redan har utsetts på företaget.

Rapporten flaggar för behovet av justerade IT-budgetar. 60 procent av de tillfrågade beslutsfattarna menar att deras organisations IT-säkerhet för närvarande finansieras av den centrala IT-budget, samtidigt som hälften av dem (50 procent) anser att det bör komma från en separat säkerhetsbudget.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan