2019-02-16

Så förstärks förmågan att bekämpa bränder från luften

I veckan lämnade MSB in svaret på regeringsuppdraget som redovisar behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet.

Enligt Sverige behöver Sverige både bättre luftburna brandbekämpningsresurser samt bättre samordning mellan räddningstjänsterna.

– Det vi i dag lämnade in till regering är en kraftfull ambitionshöjning vad gäller förmågan att vattenbomba och fler utbildningsplatser, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Svaret på regeringsuppdraget, som i dag lämnades in till Justitiedepartementet, består av två delar:

  • Utreda behov av förstärkt nationell förmåga att bekämpa bränder från luften, utöver de resurser som redan finns tillgängliga.
  • Bedöma utbildnings- och kompetensbehov inom kommunal räddningstjänst med en kostnadsuppskattning,

– Sedan september i fjol har vi pratat om hur vi behöver förstärka utrustning med vattenpumpar, slangar, terrängfordon, mobila Rakelstationer och förbättra ledningsförmågan. Det vi i dag lämnat in till regering är en kraftfull ambitionshöjning med fokus på utbildning och utbildningsplatser. Och sedan en färdväg framåt för att skaffa oss kompetens och förmåga att vattenbomba, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

MSB har gått ut med en upphandling för att öka helikopterkapaciteten till sommaren 2019.

– Vi har dessutom tagit höjd för att utöka antalet utbildningsplatser för räddningstjänstpersonal. Både i grund- och vidareutbildning, säger Dan Eliasson.

MSB föreslår uppbyggnad av förmågan att vattenbomba i tre steg:

• I ett första steg upphandlas helikoptertjänster för skogsbrandsbekämpning.

• I ett andra steg upphandlas mindre skopande plan. Både helikoptrar och flygplan bör vara en del av EU:s samlade förmåga.

• I ett tredje steg bör större skopande flygplan med stationering i Sverige övervägas. Detta kräver ytterligare utredning utifrån erfarenheterna av såväl upphandling av helikoptrar som mindre skopande plan. Därtill måste vi se hur, rescEU som är en gemensam EU-resurs för katastrofhantering, utvecklas.

MSB menar att de flygande resurserna i alla tre steg ska vara en del av civilskyddsmekanismen. EU delfinansierar de resurser som ingår i rescEU.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng