2011-12-08

Så avslöjas vittnen

Ett vittne som svarar fel på en fråga kan bli extra trevlig. Orden blir varmare och småskratten fler. Den som är tvärsäker på sin sak blir kyligare och använder uttryck som förknippas med makt och status. Nu har forskare hittat ett nytt sätt att avgöra om ett vittne minns rätt – eller fel.
Det går i viss utsträckning att skilja en korrekt vittnesutsaga från en felaktig, hävdar professor Torun Lindholm vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det handlar "bara" om att lyssna till orden.
I två olika studier har hon, tillsammans med forskare från Lunds universitet, lyckats visa att det finns en tydlig skillnad mellan vilka uttryck som används i en sann vittnesutsaga, respektive i en felaktig.
– Den som inte är helt säker på svaret i en fråga, använder fler utfyllnadsord och fler positiva uttryck som är kopplade till värme, berättar hon.
Att inte vara hundra procent säker på svaret, kan också innebära att vittnet känner sig lite dum, inkompetent och tappar i status. För att kompensera de underlägsna känslorna försöker personen framstå som mysig, varm och positiv. Och pratar därefter.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan