2019-10-15

RR: Många statliga myndigheter har föråldrade it-system

Många statliga myndigheter har föråldrade verksamhetskritiska it-system. Det visar en granskning från Riksrevisionen.
– Vår övergripande slutsats är att ett flertal myndigheter inte har gjort tillräckligt för att hantera problem kopplade till föråldrade it-system, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

De föråldrade it-systemen orsakar en rad problem. Till exempel uppger cirka 80 procent av myndigheterna i granskningen att de har svårt att upprätthålla eftersträvad informationssäkerhetsnivå i ett eller flera av sina verksamhetskritiska system. Mer än var tionde myndighet svarar att detta gäller för alla, eller en majoritet, av systemen.

Riksdagens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att omhänderta digitaliseringens möjligheter. Närmare hälften av myndigheterna uppger dock att digitaliseringsarbetet försvåras avsevärt av problem i it-systemen.

– Föråldrade system gör det ofta svårt, eller till och med omöjligt, att utveckla nya tjänster eller förändra myndighetens verksamhetsprocesser. Därmed bromsas även myndighetens verksamhetsutveckling, säger Marcus Pettersson, projektledare för granskningen.

Regeringen har vidtagit vissa åtgärder kring digitalisering, som enligt Riksrevisionen kan ha haft indirekt positiva effekter på frågan om föråldrade it-system, men inga åtgärder har riktats specifikt mot problemet.

Granskningen visar att ansvariga departement, och därmed regeringen, saknar tillräcklig kunskap om såväl förekomsten som konsekvenserna av föråldrade it-system.

– Vår bedömning är att regeringen borde ha gjort mer för att informera sig om riskerna på området och för att åtgärda situationen, säger riksrevisor Stefan Lundgren.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng