2018-06-28

RR granskar myndigheternas arbete mot organiserad brottslighet

Foto: Linus Hallgren

Riksrevisionen granskar det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet efter att olika interna granskningar uppmärksammat problem i genomförande och effektivitet.

Regeringen Reinfeldt tog 2008 beslut om att dåvarande Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten skulle vidta åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten.

Myndigheterna fick i gemensamt uppdrag att upprätta en organisation som säkerställde en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Satsningen har sedan utökats med tre myndigheter: Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Satsningen har sedan utvidgningen inte varit föremål för utvärdering av extern part. Olika interna granskningar har dock uppmärksammat problem i genomförande och effektivitet. Det har också kommit signaler om målkonflikter och att de inblandade myndigheterna anser sig behöva resursförstärkningar.

Nu genomför Riksrevisionen en granskning av måluppfyllelsen och effektiviteten i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

– Granskningen kommer bland annat att fokusera på regeringens styrning och vilka förutsättningar de olika parterna har givits att arbeta med uppdraget på ett effektivt och uthålligt sätt, säger riksrevisor Stefan Lundgren.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng