2018-06-15

Risk för översvämningar i torkans spår

Försäkringsbolaget If varnar för översvämningar och vattenskador i källare och garage när den torra och stenhårda jorden från torkan inte hinner dra till sig regnvattnet.

Maj och början av juni har varit extremt torra och soliga i stora delar av Sverige, även om det är en bit kvar till rekordåret 1992. Då hade Sverige det svåraste fallet av försommartorka under de senaste 100 åren. I delar av Götaland kom inget eller mycket små mängder regn på två månader.

– Vi ser många översvämningsskador i källare när det kommer nederbörd efter perioder av lång torka. Marken är så hård och torr att den inte släpper igenom regnet, och vattnet tar andra vägar, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Vattnet söker sig till de lägsta punkterna, och har man ett hus med källare eller garage under marknivå finns risken att vatten letar sig in där.

– Gör vad du kan för att stoppa vattnet. Se till att hålla skräp borta från de brunnar som finns, till exempel i källartrappan och i garaget. Förbered gärna invallning för att leda bort vattnet från huset, det vill säga fyll plastsäckar eller tuber med sand, jord eller vatten, och se till att de håller tätt mot marken och varandra och placera runt huset. Se också till att tömma källaren och garaget på vattenkänsliga saker, säger Mats Larsson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan