2020-03-16

Riksrevisionen granskar polisens information till brottsoffer

Personer som utsatts för brott har rätt till relevant och begriplig information om sina ärenden och sina rättigheter. Riksdagen har vid flera tillfällen tillkännagivit för regeringen att den informationen behöver förbättras. Riksrevisionen granskar nu Polismyndighetens arbete för att åstadkomma detta.

– Det är välkänt att det ofta spelar stor roll för den enskilde hur polisen återkopplar i samband med att ett brott anmäls. Dessutom kan det påverka såväl kvaliteten på utredningen som förtroendet för rättsväsendet, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Informationen kan handla om varför brottet utreds eller inte, hur den fortsatta handläggningen kommer att gå till och vem som kan ge svar på frågor eller ta emot ytterligare information.

Enligt Riksrevisionen är det viktigt av flera skäl, bland annat för att brottsutsatta som förstår Polismyndighetens information har större möjligheter att bidra i det egna ärendet. I förlängningen kan det även påverka förtroendet för myndigheten och rättsväsendet i stort, vilket har betydelse för om människor anmäler brott, deltar i brottsutredningar och väljer att vittna.

Granskningen ska undersöka om Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta är effektivt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng