2020-01-14

Riksrevisionen granskar anstalterna

Dygnskostnaden per intagen på anstalterna har ökat de senaste åren. Foto: Jonas Ingerstedt

Överbeläggning, ökande kostnader och hög andel återfall i brott är några av Kriminalvårdens problem. Efter indikationer på att verksamheten inte bedrivs så effektivt som möjligt granskas nu Kriminalvårdens verksamhet av Riksrevisionen.

Verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter kostar årligen cirka fem miljarder kronor. Granskningen kommer att analysera och jämföra de 48 olika kriminalvårdsanstalternas effektivitet och produktivitet.

Granskningen inleds efter indikationer på att verksamheten inte bedrivs så effektivt som möjligt. Till exempel har dygnskostnaderna per intagen ökat de senaste åren. Samtidigt har Kriminalvården problem med överbeläggning och är i behov av att skapa nya anstaltsplatser. Granskningen ska bland annat undersöka vilken potential till ökad effektivitet det finns, och vilka faktorer som förklarar skillnader mellan olika anstalter.

– När en verksamhet är spridd på så många olika anstalter är det sannolikt att vissa är mer effektiva än andra. Vi hoppas kunna bidra till att eventuella framgångsfaktorer identifieras och används av fler, säger riksrevisor Stefan Lundgren.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng