2018-11-29

Rikspolischefen: Samhället måste ta krafttag mot skjutvapenvåldet

Rikspolischef Anders Thornberg begärde förra veckan ett möte med justitieministern angående våldet med skjutvapen. Foto: Säkerhetspolisen

Rikspolischefen begärde förra veckan ett möte med justitieministern angående våldet med skjutvapen. Under mötet redogjorde rikspolischefen för polisens lägesbild och presenterade förslag på åtgärder från andra samhällsaktörer för att bryta utvecklingen.

Polisens bedömning är att tillgången till illegala vapen och många pågående konflikter i de kriminella miljöerna inte gör att någon snabb nedgång är att vänta.

– Våldet med skjutvapen leder till att människor dödas och att anhörigas liv slås i spillror. Det skapar otrygghet i samhället och kan utsätta tredje man för fara. I flera fall har både offer och misstänkta gärningspersoner varit minderåriga. Läget är djupt oroväckande och vi ser behov av kraftfullare åtgärder och att fler aktörer arbetar brottsförebyggande. Därför tog jag initiativ till ett möte med Justitiedepartementet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Polismyndigheten har i tidigare dialog med Regeringskansliet redogjort för polisens bedömning att regeringen, övriga myndigheter och samhällsaktörer måste öka sina insatser för att bryta utvecklingen. Under mötet med justitieministern diskuterade polisen utvecklingen när det gäller allmän ordning och säkerhet framförallt med koppling till utsatta områden och föreslog flera konkreta åtgärder som bör övervägas:

  • Uppdrag om brottsförebyggande åtgärder till Kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket, Tullverket och Brå
  • Brottsförebyggande åtgärder av kommuner, landsting och privata sektorn
  • Samtliga myndigheter som ingår i Samverkansrådet mot organiserad brottslighet bör få inriktningen att arbeta med särskilda insatser mot organiserad brottslighet
  • Behov av författningsändringar på polisens område

Polisen arbetar intensivt mot våldet och annan brottslighet i utsatta områden. Antalet beslag av vapen och narkotika ökar, anstalter och häkten är nästan fulla och efter straffskärpningen för vapenbrott som infördes vid årsskiftet har antalet häktade för vapenbrott fyrdubblats.

– Polisens medarbetare sliter hårt varje dag för att bryta våldskurvan och utsätts också för angrepp från kriminella, tex genom att poliser angrips i bostaden, polisbilar och polishus utsätts för attentat i syfte att hota, skrämma och påverka. För att denna utveckling ska kunna brytas måste även övriga myndigheter och samhällsaktörer få ett tydligare uppdrag, säger Anders Thornberg.

Ett av de grundläggande problemen är tillväxt och återväxt i de kriminella miljöerna. Bakom varje person som dödas, grips eller döms till fängelse finns att antal personer som vill ta den personens plats.

– Trots alla insatser är skjutvapenvåldet på en lika hög nivå som under 2017. Det visar att de kriminella nätverken hela tiden fyller på med nya unga. Det är skrämmande att viljan att använda skjutvapen för att döda och skada andra människor är så stor. Kraftfulla åtgärder krävs från våra högsta beslutfattare för att minska riskfaktorerna för involvering i brottslighet och få bort skjutvåldet på lång sikt, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens Nationella operativa avdelning.

Källa: Polisen


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng