2011-09-23

Reportage kring trygghetsarbete

Under nästa vecka kommer Stiftelsen Tryggare Sverige, direkt från New York, rapportera om olika exempel när det gäller att förebygga brott och öka tryggheten.

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, cirka 20 år senare, är bilden helt annorlunda. Den anmälda brottsligheten har minskat med närmare 80 procent sedan 1990, och minskningen verkar fortsätta. Utvecklingen är inte chimär; flera studier visar att resultaten inte kan hänföras till en minskad anmälningsbenägenhet.

Samtidigt som situationen i New York och i många andra amerikanska städer har förbättrats, har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under de senaste 20 åren har den anmälda brottsligheten ökat med över 20 procent, det gäller framför allt våldsbrottsligheten. Detta har ställt bland annat rättsväsendet och kommunerna inför stora utmaningar.

Siftelsen besöker bland annat NYPD:s huvudkvarter på One Police Plaza samt gästar flera lokala polisstationer. Man träffar professor Robert McCrie vid John Jay Collage of Criminal Justice som beskriver erfarenheter och forskning kring polisens och andra aktörers brottsförebyggande verksamhet. Vidare möter stiftelsen företrädare för brottsofferjourer och lokala brottsförebyggande verksamheter.

Se artiklar, filmer och bloggar med mera på:

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan