2019-01-17

Regeringen redovisade sitt arbete med den nationella säkerhetsstrategin

Skogsbränder, terrorhotnivån och det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde är några av de situationer som regeringen anser vara hot mot Sveriges säkerhet. Det framgår av regeringens årliga rapport över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin.

Under 2018 har regeringen fattat beslut om flera viktiga åtgärder för att stärka Sveriges nationella säkerhet. Alla departement har haft att utgå från den nationella säkerhetsstrategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Rapporten ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden.

Säkerhetsstrategin beskriver åtta primära hot som utmanar förmågan att skydda Sveriges befolkning:

  • Militära hot
  • Informations- och cybersäkerhet
  • Terrorism och våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet
  • Hot mot energiförsörjning
  • Hot mot transporter och infrastruktur
  • Hälsohot
  • Klimatförändringar och dess effekter

Under 2018 har regeringen fattat beslut om flera viktiga åtgärder för att möta utvecklingen inom dessa områden. Ett exempel på åtgärder som genomförts under 2018 är att en sammanhållen planering för totalförsvaret, som omfattar både militärt och civilt försvar, har återupptagits.

Ett annat exempel är satsningar på Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som syftar till att höja förmågan att kunna möta hotet från terrorism. Även omfattande skärpningar i den straffrättsliga lagstiftningen för att mer effektivt kunna motverka organiserad brottslighet har beslutats under 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng