2019-04-08

Regeringen vill straffbelägga blåsljussabotage

Foto: Polisen

Regeringen vill straffbelägga angrepp mot polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård som allvarligt försvårar utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.

På flera orter runt om i Sverige förekommer återkommande angrepp på polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Poliser möts av våld när de ska undsätta någon i nöd och ambulanser hindras från att hjälpa den som blivit akut sjuk eller allvarligt skadad. Även hot och våld mot tjänstemän som ägnar sig åt myndighetsutövning är ett allvarligt problem.

– Lagstiftningen måste vara tydlig med att samhället ser allvarligt på angrepp mot de som ska hjälpa andra, säger justitie- och migrationsministern Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att ett nytt brott införs – blåljussabotage. Vad som straffbeläggs är att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen allvarligt försvårar eller hindrar utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.

Dessutom föreslår regeringen att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas till fängelse i lägst ett och högst sex år från dagens fängelse i lägst sex månader och högst fyra år

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan