2018-03-24

Regeringen vill se över vad terroristbrottet ska omfatta

Regeringen har gett den pågående Terroristbrottsutredningen i uppdrag att se över terroristbrottet när det gäller gärningar som riktas mot vissa grupper. Utredningen ska också lämna förslag till skärpta straff för terroristbrottslighet.

Terroristbrottsutredningen har i uppdrag att göra en översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. Utredningen får nu två tilläggsuppdrag.

Terroristhotet bedöms för närvarande främst komma från våldsbejakande islamistiska aktörer. Även inom höger- och vänsterextremistiska grupper finns det anhängare som använder våldsamma metoder som politiskt medel. Utredningen får i uppdrag att ta ställning till om terroristbrottet är lämpligt utformat för att långsiktigt kunna möta hotet från terrorism. Till exempel ska utredning se över lagstiftningen för gärningar som riktas mot asylsökande, personer som har beviljats asyl, hbt-personer eller personer med en viss religiös tillhörighet.

Utredningen får också i uppdrag att föreslå skärpta straff för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen. Samhället måste tydligt kunna markera allvaret i denna typ av kriminalitet och det kan ifrågasättas om de nuvarande straffskalorna speglar brottens allvar.

Att bekämpa terrorism är högt prioriterat av regeringen och den straffrättsliga regleringen har skärpts och blivit mer heltäckande. Terrorismresor, mottagande av terrorismutbildning och finansiering av terroristorganisationer har kriminaliserats. Regeringen har nyligen också lämnat förslag om att självstudier i till exempel olika vapen- eller sprängämnestekniker ska straffbeläggas.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng