2019-10-17

Regeringen vill se ökad informationsdelning för att förebygga brott

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott.

Begränsningar i möjligheterna att dela information på grund av sekretess lyfts återkommande fram som ett hinder i detta arbete.

"För att det brottsförebyggande arbetet ska vara så effektivt som möjligt behövs bland annat en ändamålsenlig och rättssäker sekretessreglering, men också välfungerande samverkan, tydlig ansvarsfördelning och kunskap om fungerande arbetsmetoder och gällande regleringar", skriver regeringen.

Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en "bred genomlysning av informationsdelning i arbetet för att förebygga brott". Uppdraget syftar till att ge kunskap om förutsättningarna att dela uppgifter mellan olika aktörer är tillräckliga för ett effektivt brottsförebyggande arbete, och att belysa vilka åtgärder som annars behövs på detta område.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan