2018-06-17

Regeringen vill göra det straffbart att låta barn bevittna brott

Regeringen har utsett en särskild utredare som ska föreslå ett utökat straffrättsligt skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar som begås av och mot närstående. Utredaren ska också lämna förslag på kriminalisering av uppmaning till självmord.

I dag har barn som bevittnar brott ett begränsat skydd i lagstiftningen eftersom det inte är barnet själv som utsätts för brott. Det får konsekvenser för barns möjlighet att komma till tals i domstol och möjligheten att få sin situation uppmärksammad och utredd.

"För att ge barn som bevittnar brott en starkare rättslig ställning tillsätter regeringen en utredning som ska lämna förslag på lagstiftning som gör det straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Utredaren ska också se över hur en ny typ av lagstiftning påverkar barns möjligheter att kunna få skadestånd", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen ger även utredaren i uppdrag att föreslå en straffbestämmelse som tar sikte på uppmaning till självmord.

"Att uppmana någon att begå självmord är ett hänsynslöst och oacceptabelt beteende som kan få långtgående konsekvenser. Trots det är förutsättningarna för att straffa någon för en sådan uppmaning i dagsläget mycket begränsade", skriver regeringen.

Båda uppdragen ska redovisas senast den 14 juni 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan