2019-10-03

Regeringen vill förbättra polisutbildningen för civilanställda

Regeringen vill göra förändringar i den särskilda polisutbildning som riktar sig till civilanställda inom polisen. Bland annat ska den som går utbildningen tjänstgöra som polisaspirant i sex månader. Detta föreslås i en promemoria som Justitiedepartementet nu skickar ut på remiss.

– Regeringens mål är att Polismyndigheten ska ha 10 000 fler anställda 2024. Polisutbildningen för civilanställda är ett komplement till den vanliga polisutbildningen när det gäller att öka antalet medarbetare med polisiära befogenheter. Därför ser vi nu över denna speciella utbildningsform och föreslår vissa förändringar, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Den vanliga polisutbildningen är två och ett halvt år. I slutet av utbildningen arbetar studenten som polisaspirant under sex månader. För personer som är anställda i civila befattningar inom polisen finns en särskild polisutbildning. Genom den kan exempelvis passhandläggare, analytiker, civila brottsutredare eller specialister inom ekonomi eller it komplettera sina kunskaper.

Polisen har hittills inte använt utbildningsformen i någon större utsträckning. Enligt regeringen är en bidragande orsak att den som genomgår utbildningen i dag inte kan tjänstgöra som aspirant.

"Att civilanställda inte kan tjänstgöra som aspiranter under sin utbildning är en brist. I promemorian föreslås därför att sex månaders aspirantutbildning framöver ska vara en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda. Genom att tjänstgöra som aspiranter kommer de civilanställda att stå bättre rustade för polisyrkets komplexa arbetsuppgifter", skriver regeringen.

Promemorian skickas nu ut på remiss till den 15 november 2019. Ambitionen är att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 mars 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan