2017-11-11

Regeringen vill effektivisera handläggningen av stora brottmål

Regeringen har gett en utredning i tilläggsuppdrag att lämna konkreta förslag på hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.

– Vi bör vidta åtgärder som kan begränsa de största brottmålens omfattning och samtidigt ge utrymme för effektiva och rättssäkra förundersökningar och förberedelser av brottmål. Det skulle vara till fördel för alla inblandade, inte minst brottsoffren, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Stora brottmål präglas av att det finns många misstänkta, brottsoffer och vittnen. Målen omfattar ofta många brott och en stor mängd analys- och bevismaterial. Stora brottmål och utdragna handläggningstider leder till sämre bevisläge, längre häktningstider och högre kostnader för rättsväsendet. Den sittande Utredningen om processrätt och stora brottmål ges nu i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att bättre kunna hantera dessa mål.

Utredningen, som leds av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ska bland annat ta ställning till om parterna i ett mål bör få ett större inflytande under förundersökningen och under förberedelsen av brottmålet. Dessutom ska utredningen se över om det bör införas utökade möjligheter till skriftliga inslag i domstolens prövning av brottmål, bland annat genom att se över möjligheterna att avgöra mål utan huvudförhandling i domstol.

Utredningen ska redovisa det nya uppdraget senast den 9 maj 2019. Det ursprungliga uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 7 december 2017.


Leverantörer
Till toppen av sidan