2019-08-23

Utländska investeringar inom skyddsvärda områden ska granskas

ska

Regeringen har gett förre detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher i uppdrag att utreda ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 2 november 2021.

– Svenska myndigheter har vid flera tillfällen uppmärksammat att utländska aktörer försöker förvärva svenska företag som utvecklar känsliga teknologier eller bedriver säkerhetskänslig verksamhet, till exempel inom kritisk infrastruktur. Sådana förvärv kan innebära risker för Sveriges säkerhet. Regeringen ser därför ett stort behov av att utreda frågan och att ta fram lagstiftning som gör att vi kan kontrollera uppköpsförsök som är viktiga för Sveriges säkerhet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringen menar att ett granskningssystem måste ge förutsättningar att minimera risker och ytterst kunna hindra sådana investeringar som kan innebära skada för säkerhet eller allmän ordning. En inte ovanlig situation kan tänkas vara att en investering sker i ett bolag som bedriver känslig verksamhet och där vissa aspekter av investeringen kan behöva regleras, men där det inte finns tillräckliga skäl för att hindra investeringen helt, menar regeringen.

– Utländska direktinvesteringar bidrar till jobb och tillväxt men också förbättrad produktivitet och innovation. Det är därför viktigt att ett framtida granskningssystem inte försämrar viljan och möjligheten att investera i Sverige. Samtidigt finns ett behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan