2019-05-22

Regeringen: Stockholms län ska kunna ingripa ot penningtvätt

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

– Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför angeläget att alla tillsynsmyndigheter har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer lagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I dagsläget är det Advokatsamfundet som utövar tillsyn över advokatväsendet. Enligt förslaget ska samfundet – om det finns skäl att överväga beslut om sanktionsavgift eller tillfälligt förbud att ingå i ett advokatbolags ledning – lämna över ärendet till länsstyrelsen som beslutar i frågan.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan