2019-07-26

Regeringen satsar mot människohandel och prostitution

Sverige kommer att söka ökat samarbete med länder för att motverka människohandel.

Tidigare i år lanserade Sverige och Frankrike ett gemensamt initiativ om att bekämpa människohandel och prostitution. En utgångspunkt för det är att sprida erfarenheter av vår sexköpslagstiftning, som är baserad på samma princip. För att realisera detta tar Sverige nu ytterligare tre steg för att stärka vårt internationella arbete mot människohandel och prostitution.

  • Sverige kommer att ta upp prostitution och människohandel under högnivåveckan i FN:s generalförsamling i september.
  • Sverige kommer att söka ökat samarbete med länder för att motverka människohandel. Exempelvis inom EU:s östliga partnerskap.
  • Sverige kommer att lansera en e-utbildning för medarbetare på svenska ambassader.

Vi fortsätter också vår dialog med Frankrike och med ett antal ytterligare länder som är intresserade av delta i kampen mot människohandel och prostitution.

– Prostitution och människohandel är tätt förknippat. Det här är en typ av slaveri, och vi måste använda alla medel vi har för att bekämpa det. För mig är detta högt prioriterat, säger utrikesminister Margot Wallström.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng