2018-05-27

Regeringen narkorikaklassar fler nätdroger

Elva nya psykoaktiva substanser ska nu klassificeras som narkotika eller hälsofarliga varor. Det innebär att det blir olagligt att hantera substanserna.
– Från regeringens sida är det hög prio att vara snabba med att narkotikaklassa och förbjuda nya skadliga droger. Det kan vara en fråga om liv och död, säger socialminister Annika Strandhäll.

Samtliga substanser som föreslås bli klassificerade som hälsofarliga varor är beslagtagna i Sverige, flera av substanserna som narkotikaklassas har hittats vid obduktion av döda. Flera fall av akut förgiftning har rapporterats.

Uppdelningen i narkotika och hälsofarliga varor beror oftast på att kunskapen om hälsoeffekterna är större hos de substanser som klassificeras som narkotika. Hälsofarliga varor behöver inte alltid vara mindre farliga. När effekterna blir mer kända kan hälsofarliga varor klassificeras om till narkotika.

Olovlig hantering av en hälsofarlig vara kan ge fängelse i upp till ett år. Straffen för olovlig hantering av narkotika är betydligt strängare: Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse i högst tre år. För synnerligen grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst sex och högst tio år.

Följande fem substanser klassificeras nu som narkotika:

 • flualprazolam
 • nitrazolam
 • 3-metoxieticyklidin (3-MeO-PCE)
 • 3-hydroxifencyklidin (3-HO-PCP)
 • 3-fluoroetamfetamin (3-FEA)

Följande sex substanser klassificeras som hälsofarliga varor:

 • NEiH
 • 3F-alfa-PV
 • 4-fluoroetamfetamin (4-FEA)
 • 3-hydroxieticyklidin (3-HO-PCE)
 • 4-hydroxibutyrfentanyl
 • isopropyl-U-4770


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng