2019-03-01

Regeringen: Kriminalisera deltagande i terroristorganisationer

– Sverige har en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism, men det är inte i sig straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation som till exempel Daesh. Det blir det med det här förslaget, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I en lagrådsremiss till Lagrådet föreslår regeringen att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det föreslås också bli straffbart att ha samröre med en terroristorganisation genom att exempelvis sälja vapen, fordon eller annan liknande utrustning till en sådan organisation.

– Sverige har en omfattande kriminalisering när det gäller terrorism, men det är inte i sig straffbart att delta i verksamheten i en terroristorganisation som till exempel Daesh. Det blir det med det här förslaget, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lagförslaget innebär att två nya brott införs: deltagande i en terroristorganisation och samröre med en terroristorganisation. Dessutom föreslås det bli straffbart att offentligt uppmana och rekrytera till deltagande samt att resa utomlands i avsikt att delta i en terroristorganisations verksamhet. Även finansiering av deltagande kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan