2019-09-28

Regeringen inrättar nationellt cybersäkerhetscenter

Regeringen gav den 26 september Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, MSB och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Myndigheterna ska senast den 16 december 2019 gemensamt redovisa uppdraget.
– Huvudsyftet med cybersäkerhetscentret är att stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheter, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Det nationella cybersäkerhetscentret ska stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska sårbarheterna från cyberattacker. Centret ska också ge stöd till privat och offentlig sektor med råd om hur de kan skydda sig mot cyberattacker. Stödet kan bland annat ske genom gemensamma analyser och lägesbilder om hot, sårbarheter och risker. Centret ska också understödja Regeringskansliet i frågor som rör cybersäkerhet.

– Svenska myndigheter behöver kunna agera samordnat och ge ett effektivt stöd när en eller flera aktörer i Sverige drabbas av en cyberattack. Regeringen förväntar sig att myndigheternas förmåga att upptäcka och hantera allvarliga attacker mot Sverige kommer att öka genom samverkan i det nationella centret, säger inrikesminister Mikael Damberg.

De myndigheter som nu får detta uppdrag har redan ett fördjupat samarbete på informations- och cybersäkerhetsområdet vilket är en naturlig startpunkt för inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, MSB samt Säkerhetspolisen har redan inlett ett fördjupat samarbete på informations- och cybersäkerhetsområdet. Det samarbetet utgör en naturlig utgångspunkt för regeringens inrättande av ett cybersäkerhetscenter. När myndigheterna har redovisat uppdraget har regeringen ett underlag för att under nästa år kunna presentera ett förslag på ett nationellt cybersäkerhetscenter.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng