2019-10-08

Regeringen ger polisen informationsuppdrag om hatbrott

Regeringen har beslutat att ge Polismyndigheten i uppdrag att "fortsatt vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin".
– Vi måste ta krafttag mot den rasism och det hat som finns i vårt samhälle. För att motverka dessa krafter behöver vi sprida mer kunskap. Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete mot segregation och diskriminering.

Det uppdrag som regeringen nu ger Polismyndighetens består i att ta fram och sprida information, bland annat genom olika utbildningsmaterial. Det kan exempelvis handla om spridning av pedagogiskt material om hatbrott och andra brott som hotar demokratin till skolor över hela landet. I genomförandet av uppdraget ska Polismyndigheten samverka med berörda aktörer, både myndigheter och civila samhället.

– Samhället måste motverka att hatbrott, rasism och antidemokratiska krafter växer i Sverige. Därför ger vi nu Polismyndigheten i uppdrag att vidta fler åtgärder i detta arbete, inte minst genom mer kunskaps- och informationsspridning om hatbrott i skolor över hela landet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdraget är en del av regeringens nationella satsning ”Demokratin 100 år” 2020–2021, som syftar till att "säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden". Inom ramen för den nationella satsningen avser regeringen bland annat att genomföra kunskapshöjande och folkbildande insatser för att människor i större utsträckning ska kunna delta aktivt i demokratin.

– Varje gång någon hotar eller hatar en annan person till tystnad är det ett slag mot den enskilda människan, men också mot vår demokrati. Därför är det avgörande att vi går vidare med fler åtgärder för att människor ska känna sig trygga att säga sin åsikt och delta i det demokratiska samtalet. För tystas människor, så tystnar demokratin, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan