2019-12-14

Regeringen föreslår ny Totalförsvarsdatalag

Regeringen vill anpassa den nuvarande registerlagen till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.

Syftet med en Totalförsvarsdatalag är att ge Totalförsvarets rekryteringsmyndighet möjlighet att behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret på ett korrekt sätt och att samtidigt skydda människors personliga integritet vid en sådan behandling.

Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen, och dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen trädde i kraft. Regeringens förslag syftar till att anpassa lagen till bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning. Den nya Totalförsvarsdatalagen är tänkt att reglera Totalförsvarets rekryteringsmyndighets behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret.

Regeringens proposition grundar sig på totalförsvarsdatautredningens betänkande Totalförsvarsdatalag – Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling (SOU 2017:97).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan