2018-03-11

Regeringen föreslår en amnesti för explosiva varor

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om genomförandet av en tidsbegränsad amnesti för explosiva varor.

Det är första gången det genomförs en amnesti för explosiva varor i Sverige. Förslaget innebär att den som hanterar en explosiv vara utan att ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta om man kontaktar Polismyndigheten och lämnar uppgifterna som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta den explosiva varan.

Amnestiperioden föreslås pågå mellan den 15 oktober 2018 och den 11 januari 2019. För att få ansvarsfrihet krävs att Polismyndigheten har omhändertagit den explosiva varan.

Den som kontaktar Polismyndigheten har rätt att vara anonym. Explosiva varor som omhändertagits av Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och förstöras.


Leverantörer
Till toppen av sidan