2020-09-27

Rätt om SVT:s skydd av personal

I en text från den 25 september fanns en felaktig uppgift om hur SVT finansierar det extra skyddet för sin personal. Rätt ska vara att SVT inte har fått extra miljoner i regeringens budget då SVT:s finansiering inte är en del av statsbudgeten utan kommer från en särskild public service-avgift.

Följande skriver SVT angående de felaktiga uppgifterna som en rad etablerade medier och Securityuser.com publicerade:

– Ökade hot mot journalister är en verklighet som SVT delar med alla medieföretag i Sverige. Det är helt oacceptabelt att personer i sin yrkesutövning utsätts för hot. Ett hot mot en journalist är också ett demokratiskt hot som borde oroa varje människa som värnar ett öppet debattklimat i Sverige, säger Hanna Stjärne, vd för SVT.

SVT:s kostnader för säkerhet har ökat kraftigt de senaste åren. I dag är de fyra gånger högre än för fem år sedan. I medier har det dock förekommit uppgifter om att SVT skulle ha fått extra anslag i statsbudgeten för att skydda hotade journalister. Det är fel.

– SVT:s finansiering är inte en del av statsbudgeten. Den kommer från en särskild public service-avgift. Det är viktigt för att säkra public service-bolagens oberoende gentemot staten. Hur mycket pengar public service ska få avgjordes redan för ett år sedan när ett nytt sändningstillstånd formulerades. Det gäller i sex år och kommer med en rad nya uppdrag och krav, säger Hanna Stjärne. En fördjupad förklaring till uppgifterna i medier kan man läsa här:
Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng