2020-09-12

Rapport: Så ska organiserade brottsligheten bekämpas

Stiftelsen Tryggare Sverige har presenterat en ny rapport med bakgrund och förslag på hur den organiserade brottsligheten och gängen ska bekämpas. Ett av förslagen är att involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet.

Rapporten innehåller bland annat förslag till konkreta åtgärder som behöver genomföras omedelbart respektive på kort och längre sikt för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige.

– I efterdyningarna av den senaste tidens uppmärksammade gängkriminalitet och otrygghet har vi kommit till vägs ände. Nu krävs konkreta och omedelbara åtgärder för att vända situationen, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det står helt klart att det inte finns någon ”quick fix” för att komma till rätta med brottsligheten och otryggheten. Däremot finns det en ”quick start” för att vända den negativa utvecklingen.

– Inledningsvis handlar det om att omedelbart säkerställa att det finns en operativ polis- och åklagarorganisation på plats i de särskilt utsatta områdena för att med hjälp av både gränssättande och relationsbyggande arbete kunna vända den negativa utvecklingen, konstaterar  Magnus Lindgren.

I rapporten skriver Stiftelsen Tryggare Sverige att näringslivet måste vid sidan av polis, kommun och civilsamhället måste involveras i det brottsförebyggande arbetet. Det gäller till exempel  bostads- och fastighetsbolag, försäkringsbolag, säkerhetsbolag och andra delar av näringslivet (butiker, banker, bensinstationer, centrumanläggningar etc.).

Rapporten menar att det har varit svårt att förena myndigheternas uppdrag med näringslivets verksamhet: ”När näringslivet genom sponsring och andra åtgärder försökt ta sitt ansvar har detta ofta spolierats på grund av myndigheternas rädsla för att bli beskyllda för att inte vara ”objektiva”. Till skillnad från många andra länder har man i Sverige historiskt sett menat att den ”goda staten” ska ansvara för dessa frågor, utan inblandning från näringslivet. Mot bakgrund av den situation som råder och de utmaningar som väntar håller inte längre ett sådant synsätt.”


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng