2016-09-14

Ransomware ökade med 225 procent i Sverige

Ransomware har ökat med 225 procent i Sverige från Q1 till Q2 i år och 172 procent globalt från 2015 till 2016. BEC-bedrägerier (Business Email Compromise) har orsakat 3 miljarder dollar i förluster världen över och är ett nytt växande hot, enligt en ny rapport från Trend Micro.
I 71 procent av fallen kommer ransomware från spam-mail. Rapporten visar att 79 nya variationer av Ransomware har identifierats under första halvåret 2016, jämfört med 29 stycken under hela 2015. Ransomware beräknas ha orsakat förluster för amerikanska företag på upp till 209 miljoner dollar under första kvartalet 2016.

– Ransomware har dominerat hotbilden så här långt under 2016 och hackare riktar in sig mer och mer på företag. Det är avgörande att företagen arbetar förebyggande med bland annat flera lager av säkerhet för att kunna skydda sig, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro.

BEC-bedrägerier (Business Email Compromise) är en taktik där bedragare i falskt namn, ofta en högre uppsatt chefs, försöker få igenom stora transaktioner till eget konto. Mejlet ser autentiskt ut, och i värsta fall upptäcks bedrägeriet när en överföring redan är gjord. Enligt rapporten har 22 000 BEC-bedrägerier ägt rum över hela världen från januari 2015 till juni 2016. Värst drabbat är USA, Storbritannien och Hong Kong tätt följt av Japan och Brasilien.

– BEC-bedrägerier är på uppgång och sprider sig snabbt över världen. För att skydda sig bör företag registrera domännamn som liknar sitt eget och ha rutiner för dubbel eller muntlig bekräftelse vid transaktioner, säger Johan Jarl, säkerhetsexpert på Trend Micro.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan