2018-06-08

Rakhmat Akilov döms till livstids fängelse

Tingsrätten dömer Rakhmat Akilov till livstids fängelse för terroristattentaten på Drottninggatan förra året.

Tingsrätten har meddelat dom mot Rakhmat Akilov som har stått åtalad för terroristbrott i samband med händelserna på Drottninggatan i Stockholm den 7 april 2017. Han döms bland annat för terroristbrott genom fem mord. Straffet har bestämts till livstids fängelse. Skadestånd har samtidigt dömts ut till över 100 brottsoffer.

Tingsrätten har kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för terroristbrott dels genom fem mord, dels genom allmänfarlig ödeläggelse. Tingsrätten har vidare kommit fram till att den åtalade personen ska dömas för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord. Slutligen har tingsrätten funnit att han i 24 fall har gjort sig skyldig till brottet framkallande av fara för annan.

Straffet har bestämts till livstids fängelse. Tingsrätten har också beslutat om livstids utvisning.

Tingsrätten har därutöver prövat ett stort antal skadeståndsyrkanden. De personer som har utsatts för försök till mord eller framkallande av fara för annan har tillerkänts skadestånd för kränkning. Anhöriga till avlidna personer har tillerkänts ersättning för personskada. Skadeståndsbeloppen har fastställts utifrån rättspraxis. Tingsrätten har dock när det gäller kränkningsersättning gått utöver de schabloner som finns på området.

Domare i målet har varit chefsrådmannen Ragnar Palmkvist (ordförande), rådmannen Carl Rosenmüller (referent) samt tre nämndemän.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng