2021-05-23

Rakel ska kompletteras med tjänster för mobil datakommunikation

För att fortsätta leverera högkvalitativa kommunikationslösningar inleder nu MSB upphandling av kärnnät med drift och kundstöd, radioaccess och SIM-kort.

Nu startar MSB en upphandling för att erbjuda tjänster för mobil datakommunikation. Den lösning som nu ska tas fram är ett komplement till Rakel och det första steget på vägen mot ett fullt utbyggt mobilt datakommunikationssystem som på sikt ska ersätta Rakel, menar MSB.

Med mobil datakommunikation kommer samverkande aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar till exempel att kunna skicka större mängder data, bilder och video. För att fortsätta leverera högkvalitativa kommunikationslösningar inleder nu MSB upphandling av kärnnät med drift och kundstöd, radioaccess och SIM-kort. Rakel är byggt i första hand för tal och gruppkommunikation och bygger på teknik som inte tillgodoser aktörernas ökade behov av datakommunikation.

– Vi tar nu ytterligare steg mot nästa generations Rakel genom att leverera kompletterande datatjänster till nuvarande Rakel vilket är efterlängtat. MSB har under många år haft dialog med våra användargrupper om deras behov av utökad datakapacitet och det är glädjande att vi kommit till detta läge säger Ronny Harpe, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem på MSB.

När MSB slutfört uppdraget och levererat kompletterande tjänster för mobil datakommunikation kommer det att vara till stor nytta för såväl blåljusmyndigheter som andra samhällsviktiga aktörer. Dessa får möjlighet att utbyta större mängder data på ett säkert sätt, menar MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng