2020-02-04

Polisens effektivitet i utsatta områden granskas

Riksrevisionen granskar om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt.

Riksrevisionen granskar nu polisens arbete med särskilt utsatta områden. Granskningen kommer bland annat fokusera på om regeringen och Polismyndigheten har gett personalen förutsättningar att arbeta effektivt i särskilt utsatta områden samt om polisens arbetssätt är effektivt och anpassat till läget i dessa områden.

Narkotikaförsäljning, bilbränder och annan synlig kriminalitet är några av de problem som boende i så kallade utsatta områden upplever oftare än andra. Otrygghet, lågt förtroende för rättsväsendet och en låg benägenhet att anmäla brott är några av konsekvenserna.

Boende i utsatta områden upplever en väsentligt högre otrygghet jämfört med boende i andra stadsområden. Majoriteten av de kvinnor som bor i utsatta områden uppger att de är otrygga, vilket är nästan dubbelt så många jämfört med kvinnor på andra platser i våra större städer. Andelen som uppger att de har förtroende för rättsväsendet är också lägre i utsatta områden. 

– Det är känt att upplevelsen av att polisen är effektiv är den faktor som mest påverkar förtroendet för rättsväsendet. Om staten inte lyckas upprätthålla samhällets kärnvärden i dessa områden riskerar vi att få mycket stora skador när det gäller förtroendet för staten och människors välbefinnande, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2020.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng