2011-09-27

Polisens ambitionsnivå måste höjas

Brottsofferjourernas Riksförbund välkomnar DN:s granskning av hur många brott som polisen klarar upp. Brottsofferjourerna möter många brottsutsatta som är besvikna på polisens agerande och menar att polisens ambitionsnivå måste höjas.

– Människor i allmänhet har lätt för att förstå att allt utredningsarbete inte kan lyckas, men har ingen förståelse alls om ambitionsnivån hos polis och åklagare inte är den högsta för att nå bästa möjliga resultat, säger Brottsofferjourernas Riksförbunds ordförande Sven-Erik Alhem.

Dagens Nyheter har kartlagt hur många av ett dygns brottsanmälningar i Stockholms läns som lett till fällande domar ett år senare. Av de 848 polisanmälningar som Stockholmspolisen fick in den 22 september 2010 har 40 resulterat i fällande domar. Statistik från Brottförebyggande rådet, Brå, visar liknande tendenser. Av de brott som anmäldes under första halvåret 2010 personuppklarades 8 procent av stöldbrotten och 15 procent av brotten mot person. Med personuppklaring menas att en person kan bindas till brottet genom åklagarbeslut att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan