2019-11-11

Polisen kraftsamlar mot sprängningar och skjutningar

Foto: Polisen

Polisen kraftsamlar för att motverka utvecklingen med ökat grovt våld i form av till exempel sprängningar och skjutningar.

Förra veckan presenterade polisen en lägesbild över det grova våldet med fokus på sprängningar och redogjorde för polisens arbete för att motverka utvecklingen med sprängningar.

– Vi jobbar intensivt och med alla våra verktyg. Vår strategi är att attackera brottsligheten på flera fronter både på kort och på lång sikt. Vi arbetar mot brottsfenomenet, vi riktar in arbetet mot särskilda geografiska områden som vi ser att tongivande kriminella har kopplingar till och vi arbetar för att gripa och lagföra personer i alla delar av brottskedjan, säger Anders Thornberg.

Både skjutningar och sprängningar utgör maktutövning i framför allt kriminella konflikter. Sprängningar används i huvudsak som hot och utpressningsmedel. Polisen ser också en utveckling att egendomsskadorna blir större och en ökad risk att människor får livshotande skador.

Sprängningarna har företrädelsevis varit koncentrerade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Men under de senaste åren har sprängdåd även utförts i andra orter.

Polisen genomför nu omedelbara ytterligare satsningar:

  • Arbetet mot explosiver samordnas, leds och utvecklas på nationell nivå.
  • Det operativa samarbetet med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten stärks för att gemensamt öka det svenska samhällets förmåga att hantera och förebygga användningen av explosiver. 
  • Det forensiska arbetet – kriminalteknik, bombteknik, nationellt forensiskt centrum (NFC) stärks.
  • Det internationella polissamarbetet kopplat till explosiver utvecklas.
  • Medarbetarskyddet stärks.
  • Snabbare forensiska undersökningar

– Vi har även inlett internationellt samarbete med andra länder för att utbyta erfarenheter, parallellt med detta utvecklar vi vår egen tekniska förmåga i form av ökad it-kompetens, tekniska spaningsmetoder, vi använder drönare för spaning och bevisning. Vi har också en ökad helikopterförmåga, säger Mats Löfving, chef för Noa

Nationellt forensiskt center, NFC, arbetar just nu med att upprätta ett särskilt mottagningscenter. Syftet är att utföra snabbare forensiska undersökningar i ärenden med grova våldsbrott, där sprängningar och skjutningar ingår.

– Vårt uppdrag är att se till att våldet och kriminaliteten inte segrar. Polisens medarbetare arbetar outtröttligt med stort engagemang och drivkraft för lagföra de som ligger bakom de grova våldsbrotten. Vi gör allt vi kan för att människor i hela Sverige ska kunna känna sig trygga och säkra, säger Anders Thornberg.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng