2018-07-12

Polisen redovisar fler brottsutredningar till åklagare

2 321 stycken, 2,9 procent, fler brottsutredningar redovisades till åklagare i år jämfört med samma period förra året.

Det är andra året i rad som antalet redovisade ärenden till åklagaren ökar. Alla polisregioner utom två har ökat sin ärenderedovisning och den region som sticker ut mest är Polisregion syd som redovisat 1 523 stycken eller 10,9 procent fler ärenden till åklagaren jämfört med i fjol. Uppgången syns för sex av tio brottsområden.

− Vi prioriterar hårt och gör stora ansträngningar för att hjälpa fler brottsoffer att få sina brott uppklarade. Jag är glad att vi kan visa att vi är på rätt väg, samtidigt som vi måste fortsätta ansträngningarna för att bli ännu starkare. På längre sikt är det också inom vårt brottsutredande arbete en stor del av våra nya resurser ska satsas, säger Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef och chef för polisens nationella operativa avdelning.

Ärendebalanserna är i stort sett oförändrade jämfört med förra året. Dock så sticker Polisregion nord ut tillsammans med Polisregion syd där antalet öppna ärenden sjunkit med 14,1 (2 075) procent respektive 7,6 procent (2 247). Något som är viktigt då färska brottsutredningar är lättare att klara upp jämfört med gamla.

− Vi fortsätter nu våra ansträngningar för att klara upp fler brott. Ett av våra viktigaste områden där är att stärka samarbetet mellan den traditionella brottsutredningsverksamheten och Nationellt forensiskt centers ansvar, säger Mats Löfving till polisen.se.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan