2017-11-10

Polisen och Säpo ska stärka arbetet mot politiskt motiverade brott

Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att stärka arbetet med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslighet. Myndigheterna ska särskilt redogöra för insatser och åtgärder som vidtas inför valrörelsen 2018.

Högerextremistiska rörelser har den senaste tiden tagit allt större plats i det offentliga rummet. Enligt regeringen kan även vänsterextremistiska rörelser, inte minst i förhållande till kommande valrörelse, förväntas bli synligare. Den politiskt motiverade brottsligheten kan få politiker, myndighetsföreträdare, journalister och privatpersoner att tveka inför att fatta beslut, att låta bli att uttrycka sin åsikt eller att avstå från sitt politiska engagemang.

Regeringen ger därför Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att redogöra för hur deras arbete med att förebygga, förhindra, försvåra och hantera denna typ av brottslighet kan utvecklas och vilka åtgärder som vidtas på myndigheterna. Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna särskilt lyfta de förberedelser som görs inför valrörelsen 2018. I uppdraget ingår också att föreslå hur samverkan med andra myndigheter och aktörer kan utvecklas och stärkas.

Uppdraget ska redovisas till Justitiedepartementet senast den 15 maj 2018.


Leverantörer
Till toppen av sidan