2017-06-16

Polisen kritisk till förslaget om ny kamerabevakningslag

Joakim Söderström, polisens nya nationella projektledare för kameraövervakning.

Joakim Söderström, polisens nya nationella projektledare för kameraövervakning.

Joakim Söderström, polisens nya nationella projektledare för kameraövervakning, är kritisk till förslaget om en ny kamerabevakningslag.
– Utredarens betänkande till regeringen är på marginalen ett litet steg i rätt riktning. Sammantaget är det dock för lite och för sent, och betänkandet matchar därmed inte den samhällsutveckling vi ser. Inte heller möter betänkandet upp polisens ökade behov för att kunna bedriva en effektiv brottsförebyggande och utredande verksamhet, säger han till SecurityUser.com.

Förslaget innebär att det även fortsättningsvis ska finnas ett tillståndskrav vid kameraövervakning från polis och andra myndigheter.

– Det fortsatta krav på förtillstånd som utredaren föreslår är omodernt och fortsätter försätta svensk polisen i en försämrad situation jämfört övriga poliskårer i Europa, säger Joakim Söderström.

Kräver omfattande resurser från annan verksamhet
Enligt Söderström innebär tillståndskravet mycket byråkrati och administration, vilket kommer att kräva omfattande resurser från annan verksamhet. Han menar också att tillståndsförfaradets nackdelar inte vägs upp av vinster i form av ökat integritetsskydd.

– Jag finner utredarens argument för att behålla tillståndskravet för polisen – att polisen inte skulle våga besluta om kameraövervakning om det inte fanns ett tillståndskrav – som motsägelsefullt mot bakgrund av att precis samma argument fast tvärtom används för att slopa tillståndskravet för privata aktörer.

– Polisen bedriver en seriös och professionell kameraövervakningsverksamhet, för mig är det främmande att släppa kameraövervakningen fri för privata verksamheter, men inte ha tillräcklig tilltro att sina egna rättsvårdande myndigheter kan hantera det på ett rättsäkert sätt, säger han.

Beredda att arbeta med justitiedepartementet
Joakim Söderström framhåller att det är avgörande för polisen att tillståndskravet slopas och att den ändringen träder i kraft samtidigt som nya kamerabevakningslagen. Han berättar också att polisen är beredda att arbeta nära justitiedepartementet för att tillhandahålla ett sådant underlag inför arbetet med propositionen.

– Att först införa en ny kamerabevakningslag, den tredje på kort tid, för att direkt efter börja utreda ett ny slopad tillståndkrav för polisens vore mycket olyckligt, inte minst i kontinuiteten och förutsägbarheten för de inblandande myndigheterna, säger han.

– Sammanfattningsvis är det för mig uppenbart att utredningen inte i tillräckligt hög grad tagit intryck av de rättsvårdande myndigheternas behov mot bakgrund av den samhällsutveckling vi ser. Vi sätter därför vårt hopp till att regeringen är lyhörda inför polisens behov och att propositionen kommer innehålla ett slopat tillståndskrav för polisen redan till sommaren 2018, säger han avslutningsvis till SecurityUser.com.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan