2019-06-22

Polisen: Krävs mer samarbete för att motverka penningtvätt

Det behövs tydligare roller och ett ökat samarbete för att stärka svenska myndigheters förmåga att förebygga och hantera de utmaningar som finns inom området, visar en ny riskbedömning.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

– Vi ser bland annat att identiteter kan utnyttjas för penningtvätt och att resurserna hos flera svenska myndigheter är för små i förhållande till uppdraget de har att bekämpa penningtvätt, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa som Samordningsfunktionen tillhör.

Myndigheter behöver tydligare roll att följa
Att identiteter riskerar att utnyttjas kan exempelvis handla om att företag registreras med felaktig grundinformation eller att kriminella aktörer utnyttjar någon annans e-legitimation och bankkonto för överföringar.

Inom vissa områden skulle ytterligare verktyg, så som gemensamma strategiska lägesbilder, informationsspridning och lagstöd behöva utvecklas för att myndigheterna fullt ut ska kunna agera mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket framgår av riskbedömningen. Flera svenska myndigheter behöver ges en tydligare roll att följa och hantera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism inom sitt ansvarsområde.

Riskbedömningen identifierar även en rad särskilda behov för samordningsfunktionens medlemmar.

– Från Bolagsverkets sida ser vi ett tydligt behov av att få ett utökat regelverk med ett tydligare brottsförebyggande fokus - exempelvis genom att kontrollera företrädare och identifiera målvakter i syfte att stoppa registrering av företag som används i kriminellt syfte, säger generaldirektör Annika Stenberg.

Sverige håller god nivå
Trots en rad utmaningar håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraften mot penningtvätt och finansiering av terrorism (enligt utvärdering från FATF Financial action task force 2017 och 2018). Samtidigt behöver arbetet med att stärka det svenska systemet fortsätta, något som samordningsfunktionen har ett tydligt uppdrag att göra.

Samordningsfunktionen har i uppdrag att årligen ta fram nationella riskbedömningar av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den riskbedömning som har gjorts nu har ett tydligt myndighetsperspektiv. Förberedelser inför nästa riskbedömning pågår och enligt planerna kommer den att fokusera på branscher och sektorer.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan