2019-08-26

Polisen: Kraftigare sprängningar kräver åtgärder

Polisen har förstärkt insatserna för att motverka den senaste tidens ökning av sprängdåd på flera håll i landet. Ett intensivt arbete bedrivs både på lokal och nationell nivå, insatserna genomförs också i samverkan med andra myndigheter.

– Den senare tiden har vi sett en utveckling med större sprängkraft, stora egendomsskador och en påtaglig risk att människor kan komma till skada, det får inte fortsätta, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten mot den organiserade brottsligheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop. Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Det är ofta samma grupperingar som genomför sprängningarna som är inblandade i skjutvapenvåld, men det handlar inte bara om kriminella nätverk i utsatta områden.

Sprängningarna har företrädelsevis varit koncentrerade till Stockholm, Göteborg och Malmö. Nu i veckan startade till exempel huvudförhandling i Malmö tingsrätt gällande ett av ärendena. Under senaste åren har även andra orter drabbats såsom Helsingborg, Värnamo, Motala, Linköping med flera.

– Regionerna får nationell förstärkning vid flera av de här händelserna och vi har en god bild över de kriminella grupperingar som rör sig i olika områden. Utförarna är många gånger mindre kända individer, som ofta är yngre och relativt okända av polisen. Dessa genomför sprängningarna på uppdrag av anstiftarna, säger Mats Löfving.

Den mest troliga avsikten med sprängningar är att försöka påverka individer till någon form av handling eller markera ett maktförhållande. Exempelvis i anslutning till kriminella konflikter, utpressningar eller påstådda skulder.

– Vi lägger ner mycket kraft på att utreda brotten, men de är ofta svårtutredda på grund av att tekniska bevis kan försvinna när en laddning exploderar. Precis som vid annan grov organiserad brottslighet är det också få personer av de som har information om brotten som vill prata med polisen, säger Mats Löfving.

Till stor del är det civilt sprängmedel från till exempel byggarbetsplatser från andra länder som används. Men även militära sprängmedel som handgranater, i flera fall från Balkan, och hemmagjorda bomber förekommer.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng