2018-01-10

Polisen inleder bred medborgardialog

Foto: Polisen

Polisen ska enligt regeringen växa med 10 000 medarbetare till år 2024 och har fått ett resurstillskott från regeringen på 7,1 miljarder kronor för åren 2018 till 2020.

– De extra resurserna gör det möjligt att växa i antal och förbättra arbetsvillkor och löner. Kärnverksamheten prioriteras det vill säga mer personal i ingripande, utredande och förebyggande verksamhet. Vi ser också att mycket brottslighet har förflyttat sig till nätet och har därför påbörjat ett förstärkningsarbete gällande våra IT-system för att möta den typen av brottslighet, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

I augusti tog rikspolischefen tillsammans med nationella strategiska ledningsgruppen beslut om att genomföra en bred nationell medborgardialog. Medborgardialogen innebär att medarbetare, medborgare, näringsliv och kommuner får komma till tals och berätta hur de ser på polismyndigheten i dag och i framtiden.

– Utvecklingen i samhället går snabbt inom många områden. Det är därför svårt att göra prognoser. Men det går ändå att analysera trender på olika områden och undersöka vad det kan innebära för den svensk polis. Medborgardialogen bidrar till en fördjupad lokal lägesbild och blir ett komplement till den information och de prognoser vi redan har, säger Dan Eliasson.

Dialogen består bland annat av digitala enkäter med ett antal frågeområden anpassade för olika målgrupper och en nationell mätning med 4 000 medborgare.

Metodiken med enkäter och bred dialog har testats som en pilot i lokalpolisområde Uppsala-Knivsta i region Mitt. Enligt polisen visar resultatet från piloten bland annat att näringslivet bör involveras mer i det brottsförebyggande arbetet och att medborgarna vill se ännu större insatser mot trafik-, vålds- och sexualbrott.

Medborgardialoger har internationellt sett använts i många olika sammanhang och i Sverige är det framförallt kommuner, landsting och regioner som använt sig av metoden.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng