2018-09-17

Polisen inför ny strategi för arbete i utsatta områden

Foto: Polisen

En närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan. Det är huvudinriktningarna i polisens nya strategi för arbete i utsatta områden.

Cirka 600 000 personer, eller sex procent av Sveriges befolkning lever idag i utsatta områden, det vill säga områden som enligt polisen präglas av ”låg socioekonomisk status, kriminell påverkan på lokalsamhället, allmän obenägenhet att delta i rättsprocesser, parallella samhällsstrukturer och våldsbejakande extremism”.

– Polisen står fast vid att det inte ska finnas några utsatta områden i Sverige. Det betyder att vi alla, inte minst andra myndigheter och kommuner, måste arbeta gemensamt, med full kraft och energi mot samma mål, säger Håkan Wall på nationella operativa avdelningen (Noa).

Strategin är framtagen av Noa i nära samverkan med de lokalpolischefer som har ansvar för ett eller flera utsatta områden. Syftet med strategin är att ange hur polisen ska arbeta i utsatta områden för att stävja en fortsatt negativ utveckling och för att säkerställa och förbättra det långsiktiga arbetet.

En huvudinriktning i strategin är samverkan eftersom problematiken i dessa områden kräver krafttag från hela samhället. I arbetet ingår därför ett långsiktigt förebyggande och repressivt arbete i nära samverkan med andra relevanta samhällsaktörer. Givet problembilden är jämställdhets- och barnperspektivet också en viktig del i arbetet framåt.

– Arbetet måste vara både kort- och långsiktigt. Polisen ska fortsätta att kraftsamla mot de redan kriminella, samtidigt får vi inte glömma det långsiktiga perspektivet med förebyggande åtgärder så att barn och unga inte ser kriminalitet som ett alternativ, säger Håkan Wall.

Med utgångspunkt i strategin och den lokala problembilden i varje enskilt område kommer alla polisregioner och nationella avdelningar ta fram handlingsplaner. Utvecklingen i områdena ska följas upp årsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng