2018-02-07

Polisen inför kamerabevakning i Hjällbo och Bergsjön i Göteborg

Polisen inför nu kameraövervakning på utvalda platser i Hjällbo och Bergsjön. Tanken är att kamerorna ska bidra till ökad trygghet och skapa bättre förutsättningar att lösa brott.

Ett antal kameror är nu uppsatta på strategiska platser kring de centrala delarna av Hjällbo och Bergsjön. Det handlar om platser som av medborgarna uppfattas som otrygga och där det sker många brott.

– Detta gör vi för medborgarna. Det är ett sätt att öka tryggheten för de boende i området och öka vår förmåga att lösa brott, säger Christian Nylén, kommunpolis i Östra Göteborg.

På respektive ställe sitter fyra fasta kameror och en rörlig. Det gör det möjligt att övervaka 360 grader. Bilderna länkas sedan till en övervakningsskärm och lagras samtidigt på polisens servrar.

– Till att börja med kommer vi att gå in och titta på materialet när brott har skett, i samband med specifika insatser eller om det är pågående brott. Systemet är förberett för ljudigenkänning, exempelvis skott och för att kunna läsa av registreringsskyltar. Vi kommer utveckla det här framöver, säger Christian Nylén vidare.

Polismyndigheten arbetar sedan två år tillbaka med ett nationellt kameraprojekt. Målet är att ta fram ett gemensamt och enhetligt kameraövervakningssystem för svensk polis. Lokalpolisen ska genom projektet få tillgång till professionell kameraövervakning. Installationen av kameror i Hjällbo och Bergsjön är ett led i det nationella kameraprojektet.

Samtidigt jobbar polisen och Göteborgs stad löpande med Trygg i-arbetet – en långsiktig satsning där stadsdelarna, polisen, invånarna och andra samhällsaktörer samverkar för att öka tryggheten. Kameraövervakningen är bara ett verktyg av många för att stärka det trygghetsskapande arbetet.

– Detta är ett komplement för att för att vi inom lokalpolisområdet ska nå våra mål med ökad trygghet och minskad brottslighet, säger Christian Nylén.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng