2019-12-02

Polisen i internationell insats mot skadlig kod

Svensk polis har medverkat i en större internationell Europolinsats tillsammans polismyndigheter och åklagarmyndigheter runt om i världen för att förhindra spridning av ett verktyg som möjliggör dataintrång, kallat RAT.

Polisen har slagit till mot ett tiotal adresser i Sverige och genomfört omfattande husrannsakningar under veckan som en del av en större Europolinsats kallad Cepheus. Insatsen har initierats av Australien för att motverka spridningen av RAT – remote access tool, en programvara som kan användas för att ta över kontrollen över datorer.

– Eftersom den här typen av brott är gränsöverskridande är det av stor vikt att vi kan samordna oss med andra länders polismyndigheter och åklagarmyndigheter för att komma åt brottsligheten och förhindra fortsatt spridning av skadlig kod, säger Jan Olsson vid polisens it-brottscentrum.

Svenska åklagare har arbetat med Eurojust och svensk polis har arbetat med Europol för att lagföra de svenskar som framkommit i ärendet.

Fjärrstyrda dataintrång
IM-RAT som programvaran heter, har använts för att ta över kontrollen över personers datorer, inkräktarna har lätt kunnat komma åt informationen på datorn, avprogramera antivirusprogram och stjäla lösenord m.m. I insatsen har polis slagit till mot säljare och användare av verktyget.

– I Sverige har vi slagit till mot flera misstänkta inom ramen för insatsen och flera datorer har tagits i beslag för vidare analys. Polisen har också fått ett omfattande material från andra medlemsländer vilket kan leda till att fler utredningar kommer att påbörjas. Som en konsekvens av insatsen kan de som köpt IM-RAT inte längre använda den, säger Jan Olsson.

Nationellt IT-brottscentrum på Nationella operativa avdelningen har arbetat nära med regionala IT-brottscentrum för att möjliggöra en koordinerad insats i hela Sverige under veckan. Den koordinerade Europolinsatsen har lett till att det inte längre är möjligt att använda verktyget IM-RAT som tidigare använts i 124 länder och sålts till över 14500 köpare.

Under insatsveckan gjorde polisen husrannsakan på sex olika platser och sex personer frihetsberövades. Polisen gjorde även 47 beslag av it-utrustning.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng