2018-01-30

Polisen gör försök med snabbförfarande i brottsmål

Foto: Polisen

Ett försök med snabbförfarande i brottmål startar måndag 29 januari i polisområde Stockholm nord. Målet är att möjliggöra lagföring inom två till sex veckor från ingripandet, en påtaglig minskning jämfört med dagens 22-23 veckor.

– Det har krävt en del förberedelse men det är helt rätt väg att gå, det ska inte ta så lång tid från brott till lagföring i domstol i de enklaste utredningsärendena. Detta är en viktig strategi i arbetet också mot den grova brottsligheten. Den snabbare lagföringen skapar tid till andra brottstyper och till att förebygga brott bland unga som påbörjar en kriminell karriär, säger Patrick Ungsäter, polisområdeschef.

Försöksprojektet innebär att den brottsutredande verksamheten får ett förändrat arbetssätt, så att fler ärenden ska kunna slutföras direkt på brottsplatsen eller inom en kortare tid efter ingripandet. De brottstyper som berörs är till exempel skadegörelse och ringa stöld i butik.

Arbetssättet bygger på de erfarenheter och de kunskaper som kom fram i försöksprojektet Brå-Lean som genomfördes 2014 samt polisens nationella utredningskoncept där fokus ligger på tidiga relevanta utredningsinsatser, en aktiv förundersökningsledning och rutiner för återkoppling.

Fakta:

  • Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag. Initialt är det lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby som startar försöket. Brotten som berörs är
  • Fängelse högst tre år i straffskalan.
  • Utredning ska ske inom ramen för en polisiär förundersökning (jfr RB 23:3 om att saken ska vara av enkel beskaffenhet)
  • Brottet ska gå snabbt att utreda (inte kräva omfattande utredning) där den misstänkte påträffas direkt på plats av polispersonal och inledande utredningsåtgärder kan påbörjas omedelbart (högst 3 veckors polisutredning)
  • Misstänkta personer under 18 år ska inledningsvis inte omfattas av projektet
Källa: Polisen.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng