2015-10-15

Polisen, försvaret och Säpo tecknar avtal mot terrorism

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har i september 2015 undertecknat en gemensam ramöverenskommelse kring formerna för stöd från Försvarsmakten till polisen och Säkerhetspolisen vid terroristbekämpning.
Sedan tidigare finns lagliga möjligheter för militärt stöd till polisen, efter begäran från polisen och under polisiärt befäl. I den nu tecknade överenskommelsen har myndigheterna kommit överens om praktiska saker kring ledning, styrning och ansvar, utbildning och övning, polisens nationella insatsstyrkas samverkan med försvarets specialförband, transporter med försvarets helikoptrar samt bombskyddsverksamhet.

– Att vi nu kommit överens om väsentliga detaljer kring den samverkan vi har laglig möjlighet till är bra och i linje med de uppdrag vi har inom ramen för regeringens strategi mot terrorism. Bland annat överenskommelsens delar kring förberedande samövning är betydelsefull, så vi är samövade tillsammans om ett verkligt behov skulle uppstå, Mats Löfving, chef för polisens nationella operativa avdelning, Noa.

Källa: Polisen.se

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan