2020-08-18

Polisen får använda ansiktsigenkänning vid brottsutredningar

Användningen av den nya tekniken ska effektivisera polisens utredningsarbete.

Polisen har fått klartecken av Datainspektionen att börja använda automatisk bildanalys vid brottsutredningar enligt SVT. Det innebär att AI och ansiktsigenkänning kommer att kunna användas vid granskning av videomaterial från säkerhetskameror.

Ett pilotprojekt med automatisk bildanalys vid brottsutredningar har bedrivits av NFC (Nationellt forensiskt centrum) och polisens IT-avdelning. Tanken är att det ska fungera som komplement och hjälpmedel för att effektivisera utredningsarbetet och korta utredningstiderna. Och nu har Datainspektionen gett myndigheten tillåtelse att använda den nya tekniken i brottsutredande verksamhet.

– Det är en oerhörd effektivisering, säger Niclas Appleby, forensiker vid NFC och projektledare för automatisk bildanalys inom projektet ”Utsatta områden”, till SVT.

Till hösten planeras tekniken börja användas i storstadsregionerna och den gör det möjligt att analysera och filtrera enskilda objekt i utredningsmaterialet, till exempel att koppla samman, följa och förhoppningsvis hitta fordon, vapen eller kläder som fångats på bild av säkerhetskameror. Registreringsskyltar och ansiktsdata är två andra saker som kommer kunna avläsas, enligt SVT.

– Det handlar om ett verktyg som är till för att hjälpa förundersökningar som har omhändertagit stora mängder bild- och videomaterial. Det är fortfarande ett manuellt arbete som krävs men det förkortar helt klart analystiden, säger Niclas Appleby.

Under pilotprojektet ska misstänkta personers rörelsemönster enklare ha kunnat kartläggas. Nästa steg för polisen är att komma med riktlinjer för hur, när och i vilka sammanhang automatisk bildanalys ska användas.
Enligt Niclas Appleby kommer dock inte sökningar samköras med polisens register eller ha kopplingar till kameraövervakning i realtid.

– Man behandlar ju personliga biometriska uppgifter av ansikten som förekommer i utredningsmaterialet. Och där har Datainspektionen gjort ett avvägande att vi har ett berättigat intresse att göra det här, säger han till SVT.

Datainspektionen har visserligen synpunkter men inga generella invändningar mot polisens bedömning gällande nyttan i arbetet.

– Vid förhandssamråd ger vi vägledning ur integritetsskyddsperspektiv. I det här fallet har vi lämnat några synpunkter på underlaget som polisen har lämnat in, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen, till SVT.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng